Om projektet

 

OM SPONSORJOB


Historien bag projekt Sponsorjob


Sponsorjob-modellen fungerer ved, at en virksomhed sponsorerer ansættelsen af en medarbejder i en frivillig organisation.

 

Projekt Sponsorjob har til formål at sikre, at personer, som kan og vil bidrage, kan komme i arbejde under særlige vilkår, så de ikke efterlades på passiv forsørgelse, men får mulighed for at blive en del af et arbejdsfællesskab. Som Jobcenter Københavns mantra lyder:

 

”Du bliver klar til arbejdsmarkedet ude på arbejdsmarkedet”

 

En af de store udfordringer, Danmark står over for, er at få som mange som muligt med i arbejdsfællesskaberne. Det har vist sig at være særligt virkningsfuldt at hjælpe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse ved at benytte småjobs, dvs. en stilling på ned til 5 timer ugentligt, som er tilpasset den enkeltes behov. Desværre kommer mange småjobs i praksis ikke denne målgruppe til gode:

 

I 2016 blev der skabt ca. 455.000 jobs med en arbejdstid på under 10 timer/ugen - kun ca. 1% af disse blev besat af kontanthjælpsmodtagere

 

Sponsorjob-modellen har til formål at sikre, at der er småjobs til de aktivitetsparate, og at der skabes de rette forudsætninger for, at den ledige i fremtiden kan gå fra sponsorjob til et andet småjob, og derved blive genetableret i det danske arbejdsfællesskab.

 

Projektets pilotfase har til formål at afprøve og videreudvikle modellen. Derfor opfordrer vi både virksomheder og frivilligorganisationer til at bidrage med ideer til, hvordan sponsorjob-modellen kan gøres endnu mere attraktivt at benytte sig af.

Hvad er småjobs?

 

Småjobs er stillinger på 5-10 timer/ugen, bestående af en række små praktiske og/eller administrative opgaver.

I et sponsorjob er stillingen også tilpasset den lediges specifikke behov.

Småjobs giver mennesker mulighed for at bidrage med det, de kan, mens organisationen får løst en række opgaver, såsom sortering af tøj til genbrug, madlavning i en varmestue, kontoropgaver mv.

Hvem er aktivitetsparate ledige?

 

Målgruppen for projekt Sponsorjob er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Det er personer, som har stået uden for arbejdsmarkedet i mange år, og som slås med mange andre problemer end det at være ledig. De aktivitetsparate er en gruppe af mennesker, som ikke berettiget førtidspension, men som heller ikke kan varetage en ordinær beskæftigelse.

Hvem står bag projekt Sponsorjob?

 

Sponsorjob er et udviklingsprojekt, som ledes af Ingerfair. I projektets pilotfase er der indgået samarbejde med Jobcenter København, konsulenthuset Incento samt NGO'erne Kirkens Korshær København og Danmission.

Projektet er støttet og finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

STAR administrerer en række statsfinansierede puljer målrettet grupper på arbejdsmarkedet, som har brug for at der gøres en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job.

Ingerfair

Ingerfair er et konsulenthus specialiseret i arbejdet med frivillige og ledelse i frivilligorganisationer.

STAR

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering arbejder for at fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik.

Incento

Incento A/S er et konsulentfællesskab, som er specialiseret i sociale processer i organisationer.

Jobcenter København

Jobcenter København arbejder for at inkludere flest muligt mennesker i det danske arbejdsfælleskab.

FØLG MEDFølg Ingerfair på de sociale medier,

og få opdateringer om Sponsorjob:

KONTAKT SPONSORJOB


Flæsketorvet 68,

1711 København V

(+45) 40 84 74 81

PROJEKTETS FORMÅL


 

Projekt Sponsorjob har til formål at sikre, at personer, som kan og vil bidrage, kommer i arbejde under særlige vilkår og får mulighed for at blive en del af et arbejdsfællesskab.

© Copyright Sponsorjob.dk 2018